fbpx

Polityka Prywatności

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rastal Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 206a, nr KRS: 0000152319, Regon: 272381391, NIP: 6311013166.

W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Rastal, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@rastal.com lub pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi przesłanego zapytania/korespondencji oraz promocji i reklamy produktów i usług, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z treści korespondencji lub do czasu wycofania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczną na adres: iod@rastal.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.